Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

«Щодо проведення аукціонів, аукціонів в електронній формі та застосування електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» з продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, а також відчуження об’єктів позаприватизаційними процедурами.»

Законодавство України та нормативно-правові акти з питань приватизації повністю врегульовують та чітко регламентують механізм підготовки, організації та проведення аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності у тому числі й на електронних аукціонах.

Приватизація об’єктів державної та комунальної власності на аукціонах проводиться відповідно до Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за №753/21066. При продажу об’єктів на електронних аукціонах органами приватизації застосовується Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затверджений наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592.

Також наказом ФДМУ від 19.07.2017 № 1143, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за №1095/30963 затверджено Порядок проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

Проте, на сьогодні державними органами приватизації аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації за допомогою ЕТС «ProZorro.Продажі» не проводилось, оскільки відповідно до вимог Порядку, Фонду державного майна України слід обрати за результатами конкурсного відбору оператора (операторів) електронного майданчика — юридичну особу (юридичних осіб), зареєстровану в установленому законодавством порядку на території України, яка має право на використання електронного майданчика ЕТС «ProZorro.Продажі».

Залучення операторів на конкурсних засадах обґрунтовується необхідністю кваліфіковано здійснювати перевірку потенційних заявників на участь в аукціоні з продажу на відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» де не можуть бути покупцями:

  • юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
  • особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • працівники державних органів приватизації;
  • юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
  • юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
  • органи державної влади;
  • державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
  • особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб;
  • фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

В традиційних відкритих аукціонах з голосу, як і електронних аукціонах, що проводяться державними органами приватизації, ідентифікацією та верифікацією заявників займаються товарні біржі, які як суб’єкти первинного фінансового моніторингу наділені відповідними повноваженнями згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Слід зазначити, що Департамент при продажу об’єктів малої приватизації використовує традиційні відкриті аукціони з голосу.

При цьому виді аукціонів заявники подають заяву та документи організатору аукціону в паперовому вигляді за адресою, вказаною в оголошенні про продаж, а у випадку проведення електронного аукціону заява та документи подаються в електронному вигляді онлайн, після реєстрації заяви додатково ще шляхом надсилання на адресу організатора аукціону оригіналів заяв та відповідних документів.

Відмова в реєстрації заяв в обох видах аукціонів однакова, це: ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви; виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам; надання заяви не за встановленою формою; несплати в повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта приватизації; учасник аукціону не може бути покупцем об’єкта малої приватизації з причин, зазначених в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Класичними прикладами відмови заявникам з цих причин у реєстрації учасниками аукціону, є випадки, які не в повній мірі об’єктивно та професійно висвітлювались в інтернеті та соціальних мережах з приводу проведення аукціонів з продажу нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на вул. Городецького, 12/2/3 та вул. Терещенківсій, 13, нежитлового будинку на Голосіївському проспекті 107, нежитлових будинків на Військовому проїзді, 7.

Незважаючи на ряд провокативних дій зі сторони окремих осіб при поданні заяв та документів, жодних, як висвітлювалось в інтернеті та соціальних мережах, штучних та надуманих перешкод для участі організаторами цих аукціонів та Департаментом комунальної власності не чинилось.

Цікавий погляд на події, які супроводжували перші два аукціони наведені на інтернет-порталах https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/84132-deputata-kiivradi-zapidozrili-v-shemi-privatizatsii-miskih-aktiviv.htm та http://glavcor.blogspot.com/2017/07/deputat-po-odesski-stolichnyj-chinovnik-leonid-antonenko-umelo-zarabatyvaet-na-shantazhe.html.

Наразі справи щодо організації цих аукціонів розглядаються в судових інстанціях.

Щодо застосування ЕТС «ProZorro.Продажі», слід звернути увагу, що в силу організації електронної торгової системи, оператори, під’єднані до ЕТС «ПрозорроПродажі», не здійснюють верифікацію учасників аукціонів, у зв’язку з чим інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в більшості випадків відсутня, а при подачі документів, пов’язаними між собою особами, через різні електронні майданчики відповідальність операторів цих майданчиків повністю нівелюється, чим не дотримуються норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Прикладами таких продаж, в яких прослідковується пов’язаність учасників, є ряд аукціонів з таким ідентифікаторами: UA-EA-2017-08-07-000147-c, UA-EA-2017-08-04-000068-b, UA-EA-2017-08-07-000022-a, UA-EA-2017-08-04-000068-b, UA-EA-2017-08-07-000023-a, UA-EA-2017-08-01-000025-c, UA-EA-2017-04-26-000090-c, UA-EA-2017-03-17-000020-c.

Поряд з цим, незважаючи на ряд недоліків системи електронних торгів, слід відмітити беззаперечну перспективність цього виду аукціонів при реалізації окремих активів. Крім того ці системи надзвичайно динамічно еволюціонують та адаптуються, що безумовно призведе в найближчому майбутньому до їх практично безальтернативного використання в усіх сферах життя.

Так 19 вересня 2017 року у Верховній Раді зареєстрована нова (доопрацьована) редакція проекту Закону “Про приватизацію державного майна”, подана на заміну попередній редакції Закону від 4 вересня 2017 року. Проектом Закону передбачено, що продаж об’єктів малої приватизації здійснюється на електронних аукціонах. При цьому, враховуючи надзвичайний суспільний інтерес цієї теми та відповідальність, встановлюється, що порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок сплати гарантійного та реєстраційного внесків, плати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з викладеного, питання впровадження електронних аукціонів при приватизації об’єктів з одночасною адаптацією відповідних нормативно-правових актів є одним з першочергових завдань уряду країни.

Щодо застосування ЕТС «ProZorro.Продажі» при реалізації державного та комунального майна поза приватизаційним процедурами слід відмітити, що зазначені процедури як пілотний проект повністю врегульовані нормативними документами після прийняття урядової постанови Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі від 6 вересня 2017 р. № 717, якою рекомендується органам державної влади, органам місцевого самоврядування, комунальним підприємствам та організаціям, які мають намір долучитися до пілотного проекту, використовувати електронну торгову систему ProZorro.Продажі для здійснення продажу майна на умовах, визначених Порядком, затвердженим цією постановою.

Версия для слабовидящих

Розроблено компанією ITKron

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose