Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Інструкція та порядок надання фінансової звітності за І півріччя 2017 року.

Повернутися назадПовернутися назад

УВАГА!!!

Інструкція та порядок надання фінансової звітності за І півріччя 2017 року.

В рамках реалізації проекту «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» (далі – Система) з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності Департамент комунальної власності м. Києва (далі – Департамент) повідомляє про обов’язкове надання до Департаменту фінансової звітності підприємств (організацій, установ) комунальної власності територіальної громади м. Києва та проектів річних фінансових планів комунальних підприємств у форматах програми «M.E.DOC» з ЕЦП (електронно-цифровий підпис) та шифруванням на «КМДА» починаючи зі звітності за І півріччя 2017 року.

До кінця 2017 року фінансова звітність комунальних суб’єктів господарювання м. Києва буде надаватися ними у форматах програми «M.E.DOC» паралельно з наданням фінансової звітності в програмному модулі «Локал баланс» у порядку наведеному нижче. Починаючи з 2018 року звітність надаватиметься тільки в форматах програми «M.E.DOC».

УВАГА!!! Інструкція для бюджетних комунальних організацій та установкористувачів програми «M.E.DOC» приведена в Додатку 1.

УВАГА!!! Інструкція для госпрозрахункових комунальних підприємств та організаційкористувачів програми «M.E.DOC» приведена в Додатку 2.

За консультацією щодо роботи в програмі «M.E.DOC» звертайтеся на гарячу лінію +38 044 206 72 10 або користуйтеся сайтом http://www.me-doc.com.ua для зворотнього зв’язку. Вказуйте проект — «Звітність КМДА».

Комунальні суб’єкти господарювання м. Києва, які не мають програми «M.E.DOC», за наданням доступу до Системи з метою подачі фінансової звітності повинні звернутися з офіційним листом через систему «АСКОД» або безпосередньо (в канцелярію за адресою: м. Київ вул. Космічна, 12 А) до комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (КП «ГІОЦ»). У зверненні необхідно вказати посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи (осіб), яка (які) буде (будуть) формувати та підписувати фінансову звітність електронно-цифровим підписом (ЕЦП).

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ у ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ «ЛОКАЛ БАЛАНС».

Інформація для госпрозрахункових та бюджетних підприємств, установ та організацій:

для заповнення піврічної фінансової звітності, необхідно оновити програмний модуль «Локал баланс» на версію 6.3

Інструкція щодо оновлення програмного модуля «ЛОКАЛ БАЛАНС»

на версію 6.3.

Важливо! Для корректного збереження архіву, необхідно очистити диск від архівів за попередні періоди.

Архів «LBalans_Data» зберегти на диск D або флеш та розархівувати: підвести курсор та по правій клавіші вибрати команду «Извлечь в текущую папку» або Extract Here.

Папку „LBalans_Data” (отриману з архіву) відкрити та натиснути на файлі “Setup.bat” для запуску інсталяції. Вигляд інсталяції:

По закінченню інсталяції на робочому столі комп’ютера з’явиться/оновиться ярлик «Local Balans» для запуску програми. Програма буде мати версію 6.3 та містити структури форм фінансової звітності станом на 01.07.2017 р. (період зазначено в верхньому лівому кутку програмного вікна).

Робота з програмою здійснюється за діями, вказаними в інструкції (кнопка «Інструкція»).

Інформація для бюджетних установ та організацій

Фінансова звітність бюджетних установ та організацій заповнюється в електронному вигляді в програмному модулі «Локал баланс» за наданими структурами форм звітності станом на 01.07.2017 року та надається до Департаменту комунальної власності м. Києва в електронному вигляді (на флеш-носії), а також в паперовому вигляді (в оригіналі та швидкозшивачі), підписаної керівником та завіреної мокрою печаткою установи (організації).

Обсяг фінансової звітності в електронному вигляді надається згідно наказу МФУ №307 від 28.02.2017 року та Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Мінфіну України від 24.01.2012 № 44 (з останніми змінами від 02.06.2016 № 523). 

До фінансової звітності, яка надається в паперовому вигляді (в оригіналі) та швидкозшивачі, підписаної керівником та завіреної мокрою печаткою установи (організації), необхідно додати:

супроводжувальний лист за підписом керівника, у якому зазначається перелік форм звітності, що надаються, а також додатки до неї, обсяг (кількість сторінок);

— пояснювальну записку до фінансової звітності за підписом керівника;

форма № 1-дс «Баланс» (з відміткою Державної казначейської служби України);

— форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» (з відміткою Державної казначейської служби України);

статистичну звітність “Звіт з праці” за формою № 1-ПВ (термінова — місячна);

примітки до річної фінансової звітності за формою № 5-ІІ «Інформація про наявність і рух основних засобів» з поясненнями до неї щодо руху основних засобів (підстава пп.1.3.2 розпорядження КМДА від 19.02.2003 № 237).

Термін подання фінансової звітності бюджетних установ та організацій комунальної власності за І півріччя 2017 року до 17 липня 2017 року (п.6 Постанови КМУ від 28.02.2000 № 419, зі змінами).

Можливе надсилання фінансової звітності на електронну адресу: balans@gukv.gov.ua для попереднього перегляду, але не є фактом подачі фінансової звітності підприємством.

Інформація для госпрозрахункових підприємств.

Фінансова звітність госпрозрахункових підприємств заповнюється в електронному вигляді в програмному модулі «Локал баланс» за наданими структурами форм звітності станом на 01.07.2017 року та надається до Департаменту комунальної власності м. Києва в електронному вигляді (на флеш-носії), а також в паперовому вигляді (в оригіналі та швидкозшивачі), підписаної керівником та завіреної мокрою печаткою установи (організації).

Можливе надсилання фінансової звітності на електронну адресу: balans@gukv.gov.ua для попереднього перегляду, але не є фактом подачі фінансової звітності підприємством.

До фінансової звітності в обов’язковому порядку додаються форми статистичної звітності:

  • Звіт з праці” за формою № 1-ПВ (термінова — місячна) ;

  • «Звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість» за формою 1- Б та пояснювальна записка до неї;

Звертаємо увагу, що у формі № 5-ІІ «Інформація про наявність і рух основних засобів, підприємства житлово-комунального господарства (та інші комунальні підприємства, які мають на балансі житловий фонд) з пояснювальною запискою повинні відобразити вартість (первісна та знос) приватизованого житлового фонду у житлових будинках, які перебувають на їх балансах (лист Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.17.2011р. № 042/6/1-7379).

Форма «Звіт про виконання річного фінансового плану» надається з пояснювальною запискою з відповідними поясненнями та розшифруваннями згідно з вимогами додатків 3 (пункт 4) та 4 до Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (із змінами та доповненнями).

Термін подання фінансової звітності госпрозрахунковими комунальними підприємствами за І півріччя 2017 рокудо 25 липня 2017 року (п.5 Постанови КМУ від 28.02.2000 № 419 (зі змінами).

ДО ВІДОМА УСІХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Підприємства, установи та організації, які перебувають в стані ліквідації або реорганізації, відповідно до рішення власника, зобов’язані надавати до Департаменту комунальної власності м. Києва фінансову звітність за відповідний звітний період до повного завершення заходів з ліквідації або реорганізації.

Після завершення заходів з ліквідації або реорганізації, підприємства зобов’язанні надати відповідний ліквідаційний баланс, затверджений органом, що прийняв рішення про ліквідацію чи реорганізацію.

Фінансова звітність надається за адресою ДКВ: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 525, 515.

Час та день подання фінансової звітності просимо обов’язково узгоджувати за телефонами: 202-61-80, 202-61-81, 202-61-82, 202-61-57.

При надані фінансової звітності засобами електронної пошти, в листі ОБОВ’ЯЗКОВО! вказувати назву підприємства та код ЄДРПОУ..

Адреса електронної пошти: balans@gukv.gov.ua


Дизайн IT Kron