Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Інструкція та порядок надання фінансової звітності за 9 місяців 2017 року.

Повернутися назадПовернутися назад

УВАГА!!!

ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ.

В рамках реалізації проекту «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» (далі – Система) з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності Департамент комунальної власності м. Києва (далі – Департамент) повідомляє про обов’язкове надання до Департаменту фінансової звітності підприємств (організацій, установ) комунальної власності територіальної громади м. Києва та проектів річних фінансових планів комунальних підприємств у Системі з ЕЦП (електронно-цифровий підпис) починаючи зі звітності за І півріччя 2017 року.

Взяти до відома, що згідно наказу Департаменту від 07.09.2017 № 392, щоквартальна (починаючи з результатів діяльності за перше півріччя 2017 року) та річна фінансова звітність за 2017 рік підприємств (організацій, установ) надається до Департаменту за допомогою Системи паралельно з наданням фінансової звітності в програмному модулі «Локал баланс» з урахуванням вимог, визначених наказом Департаменту від 05 квітня 2013 року № 144 «Про порядок подання фінансової звітності підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності м. Києва» (із змінами, внесеними наказом Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 квітня 2013 року № 172).

Починаючи зі звітності за І квартал 2018 року щоквартальна та річна фінансова звітність до Департаменту надаватиметься лише за допомогою Системи.

УВАГА!!!

Інструкція для  комунальних підприємств, організацій та установ — користувачів Системи приведені у відповідних Додатках:

Додаток 1 Інструкція Системи бюджет

Додаток 2 Інструкція Системи госпрозрахунок

Додаток 3 Інструкція USER БЗО бюджет

Додаток 4 Інструкція USER БЗО госпрозрахунок

За консультацією щодо внесення даних та відправки пакетів звертайтеся за телефоном 202-61-82, або надсилайте Ваші питання на пошту kmda.zvit@gmail.com

До відома:

Інформаційно-телекомунікаційна система «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» включає в себе комплекс програм «M.E.DOC», «СОТА», «Бест Звіт Oracle».

Комунальні суб’єкти господарювання м. Києва, які не мають програми «M.E.DOC» або «СОТА», за наданням доступу до Системи з метою подачі фінансової звітності повинні відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №917 від 28.06.2017 року «Про введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційно-аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу» надіслати інформаційну картку через систему «АСКОД» або безпосередньо (в канцелярію за адресою: м. Київ вул. Космічна, 12 А) до комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (КП «ГІОЦ»). У зверненні необхідно вказати ЄДРПОУ суб’єкта.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ У ПРОГРАМНОМУ МОДУЛІ «ЛОКАЛ БАЛАНС».

Інформація для бюджетних установ: фінансова звітність за 9 місяців 2017 року у програмному модулі «Локал баланс» — не надається.

Інформація для госпрозрахункових підприємств: в зв’язку з відсутністю змін в квартальних формах фінансової звітності можна використовувати структури форм, наданих на період 01.07.2017, з подальшою зміною періоду в ПМ «Локал баланс» (за версією 6.3).

У разі необхідності можливо оновити структури форм на період 01.10.2017 року або встановити ПМ «Локал баланс» (версія 6.3) у разі його відсутності на підприємстві, за діями, вказаними нижче:

Інструкція щодо оновлення фінансових форм на 01.10.2017 та встановлення програмного модуля «Локал баланс» за версією 6.3.

Важливо! Для корректного збереження архіву, необхідно очистити диск від архівів за попередні періоди.

Архів «LBalans_Data» (розташований на сторінці сайту) зберегти на диск D або флеш та розархівувати: підвести курсор та по правій клавіші вибрати команду «Извлечь в текущую папку» або Extract Here. Після отримання з архіву папки «LBalans_Data» здійснити ОДИН з варіантів за необхідністю.

Оновлення структур форм:

Відкрити програму «Локал баланс» (версія 6.3), натиснути на кнопку «Оновлення структур» та вибрати диск, на якому знаходиться отримана з архіву папка «LBalans_Data». Свої дії підтвердити кнопкою ОК.

За даною командою в програмний модуль будуть завантажені форми фінансової звітності на 01.10.2017 р. (період зазначено в верхньому лівому кутку програмного вікна).

Встановлення програмного модуля «Локал баланс» за версією 6,3 (у разі його відсутності на підприємстві):

Папку „LBalans_Data” (отриману з архіву) відкрити та натиснути на файлі “Setup.bat” для запуску інсталяції. Вигляд інсталяції:

По закінченню інсталяції на робочому столі комп’ютера з’явиться/оновиться ярлик «Local Balans» для запуску програми. Програма буде мати версію 6.3 та містити структури форм фінансової звітності станом на 01.10.2017 р.

Робота з програмою здійснюється за діями, вказаними в інструкції (кнопка «Інструкція»).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Фінансова звітність госпрозрахункових підприємств заповнюється в електронному вигляді в програмному модулі «Локал баланс» за наданими структурами форм звітності станом на 01.10.2017 року та надається до Департаменту комунальної власності м. Києва в електронному вигляді (на флеш-носії), а також в паперовому вигляді (в оригіналі та швидкозшивачі), підписаної керівником та завіреної мокрою печаткою установи (організації).

Можливе надсилання фінансової звітності на електронну адресу: balans@gukv.gov.ua для попереднього перегляду, але не є фактом подачі фінансової звітності підприємством.

До фінансової звітності в обов’язковому порядку додаються форми статистичної звітності:

“Звіт з праці” за формою № 1-ПВ (термінова — місячна) ;

«Звіт про фінансові результати, дебіторську та кредиторську заборгованість» за формою 1- Б та пояснювальна записка до неї;

Звертаємо увагу, що у формі № 5-ІІ «Інформація про наявність і рух основних засобів, підприємства житлово-комунального господарства (та інші комунальні підприємства, які мають на балансі житловий фонд) з пояснювальною запискою повинні відобразити вартість (первісна та знос) приватизованого житлового фонду у житлових будинках, які перебувають на їх балансах (лист Головного управління комунальної власності м. Києва від 14.17.2011р. № 042/6/1-7379).

Форма «Звіт про виконання річного фінансового плану» надається з пояснювальною запискою з відповідними поясненнями та розшифруваннями згідно з вимогами додатків 3 (пункт 4) та 4 до Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (із змінами та доповненнями).

Термін подання фінансової звітності госпрозрахунковими комунальними підприємствами за 9 місяців 2017 року – до 25 жовтня 2017 року (п.5 Постанови КМУ від 28.02.2000 № 419 (зі змінами).

ДО ВІДОМА УСІХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

Підприємства, установи та організації, які перебувають в стані ліквідації або реорганізації, відповідно до рішення власника, зобов’язані надавати до Департаменту комунальної власності м. Києва фінансову звітність за відповідний звітний період до повного завершення заходів з ліквідації або реорганізації.

Після завершення заходів з ліквідації або реорганізації, підприємства зобов’язанні надати відповідний ліквідаційний баланс, затверджений органом, що прийняв рішення про ліквідацію чи реорганізацію.

Фінансова звітність надається за адресою ДКВ: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 525, 516.

Час та день подання фінансової звітності просимо обов’язково узгоджувати за телефонами: 202-61-80, 202-61-81, 202-61-82, 202-61-57.

При надані фінансової звітності засобами електронної пошти, в листі ОБОВ’ЯЗКОВО! вказувати назву підприємства та код ЄДРПОУ.

Адреса електронної пошти: balans@gukv.gov.ua


Дизайн IT Kron